Grundejerforeningen Buskelund af 2009

Velkommen til Grundejerforeningen Buskelund af 2009's hjemmeside.

Vores hjemmeside bliver brugt som kommunikationskanal til vores medlemmer. Det er her på hjemmesiden referater fra bestyrelsesmøder etc. bliver publiceret. 

Derudover bliver hjemmesiden også brugt til e-mail kommunikation til vores medlemmer, så det er vigtigt I sikrer, at I har angivet en korrekt e-mail adresse under jeres brugeroplysninger. Ingen andre medlemmer kan se jeres e-mail adresse!

På hjemmesiden kan også findes dokumenter af forskellige typer, og oplysninger om den siddende bestyrelse.

Hvis I har kommentarer eller forslag til vores side, så er I velkomne til at kontakte bestyrelsen, enten per e-mail eller ved brug af kontaktformularen på denne side.

17. August, 2024 15-års jubilæumsfest

Vi afholder en sjov dag med leg og spas for hele familien. Dagen afsluttes med fællesspisning, musik og dans for de voksne.

23. Juni, 2021 Sant Hans Aften

Endelig har vi mulighed for at afholde Sankt Hans igen. 

Bålet vil blieve tændt på engområdet ud mod motorvejen.

Det lille bål vil være klar til snobrød etc. ca. 17.30.

Det store bål vil blive tændt kl. 19.00

 

23. Juni, 2017 Sankt Hans Aften

Igen i år bliver det Sankt Hans aften, og som tidligere vil der blive tændt bål på engområdet ud mod motorvejen.

Det lille bål vil være klar til snobrød etc. ca. 18.30.
Medbring selv det, der skal laves på bålet, samt remedier.

Det store bål vil blive tændt kl. 19.30.
 

9. juni, 2016

Der er indkaldt til en ny generalforsamling til behandling af punktet "Vejbelysning på Delområde II-V – Levehuse (privat anlæg)"

Generalforsamlingen afholdes 30. juni, 2016 kl. 20.00 i garagen hos Mogens, Buskelundengen 104. 

9. juni, 2016

Husk, den 23/6-2016 afholdes Sankt Hans bål på engområdet ud mod den kommende motorvej, på stykke "mellem" Buskelundengen og Buskelundskoven" 

Læg gerne brandbart materiale, så som træaffald og engangspaller, ned på bålpladsen.

8. maj, 2016

Der er indkaldt til generalforsamling via email. Har du ikke modtaget indkaldelsen, bedes du tjekke den email, du har registreret her på siden, eller kontakte bestyrelsen.

9. maj, 2012

Der er indkaldt til generalforsamling via email. Har du ikke modtaget indkaldelsen, bedes du tjekke den email, du har registreret her på siden, eller kontakte bestyrelsen.

8. maj, 2012

Det lykkedes at samle de 80% af medlemmerne, og Rafn og Søn vil nu køre vores sag. Der vil en af de nærmeste dage blive runddelt en underskrevet kontrakt til de medlemmer, der meldte sig til.

Derudover skal der lyde en stor tak til de medlemmer, der deltog i "Brug et kvarter i dit kvarter", og derved var med til at rydde op i vores grønne områder.

25. april, 2012

Så er informationsmødet vedr. sag mod kommunen om formeget betalt ejendomsskat afholdt. 

Der var god opbakning blandt de fremmødte, og der er pt. 36 tilmeldte hustande. Vi skal dog op på 77 tilmeldte husstande før Rafn og Søn ønsker at køre sagen. 

Tilmedlingsfristen er allerede 27/4-2012 således vi kan nå at gøre krav for 2010.

Kontakt Mogens Vejvad, Buskelundengen 104, mobil  2011-0682. Tilmeldingsblanket/kontrakt er tilligere rundtsendt per email, og kan findes under dokumenter på hjemmesiden.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig. Det koster ikke noget, med mindre vi vinder sagen, og vi skal kun betale en procentdel af det, vi får tilbage for de forgående år. De efterfølgende knap 30 år er besparelsen lige ned i medlemmets lomme. 

15. april, 2012

Der afholdes i fælleskab med grundejerforeningen for Ballehuse en oprydningsdag i området. Der er omdelt en seddel i postkasserne vedr. dette. 

Oprydningen foregår Søndag den 29. april fra kl. 10, mødestedet er de nye foldboldbaner. 

Der vil være forskellige lodtrækningspræmier til de deltagende, bl.a. billetter til Gi' den gas palads, og gavekort til Gartnergården.

Mød op og vær med til at gøre vores område endnu skønnere.

12. april, 2012

Der er rundsendt en indkaldelse til fællesmøde vedr. evt. ekstra nedsættelse af ejendomskatten. 

Mødet afholdes 25/4-2012 i garagen på Buskelundengen 104 kl. 19.00

På mødet vil en repræsentant for Rafn og Søn gennemgå nuværende regler, og vores mulighed for at få vores ejendomsskat yderligere nedsat.

Hvis du ikke har fået indkaldelsen til dette via e-mail, så tjek venligst den e-mail, du har registreret i vores database. Hvis du har problemer hermed, skriv venligst tilbestyrelsen.

12. december, 2011

Bestyrelsen har dags dato meddelt kommunen, at vi ønsker en ligelig fordeling af udgifterne til vejbelysning i grundejerforeningens område, da der ikke, fra grundejerforenigens medlemmer, har været indvendinger mod denne fordeling.

18. november, 2011

Der er udsendt en mail grundejernes medlemmer vedrørende bestyrelsens holdning til, at udgifterne til belysning skal ligeligt fordeles mellem grundejerne.

1. november, 2011

Bestyrelsen har indgået en aftale vedr. snerydning med CA Entreprise ApS. Aftalen fortsættes på sidste sæsons aftalevilkår.

19. August, 2010

Der er indkøbt to festtelte (5x10m) til udlejning til grundejerforeningens medlemmer. Kontakt Lotte, Buskelundengen 94 vedr. leje og bookning af telte.
Leje per dag: 250 kr per telt.

Ansøgning om dispensation til beplantning og støttemur er modtaget. Ansøgningen kan ses under dokumenter. Svar på ansøgningen skal være ved kommunen senest 15. maj, 2009.

Generalforsamlingen er veloverstået, og bestyrelsen af begyndt at handle ud fra det vedtagne budget.
Præsentation, referat og budget kan findes under hhv. Dokumenter og Referater.

Så er der billeder fra Gadefesten på Buskelundengen find linket under Dokumenter